Suomalainen käsihuuhde jolla saat kädet sekä ihon.

Etanolipohjainen käsien desinfektiohuuhde.
Sisältää glyseriiniä, joka estää ihon kuivumista.
Huuhdetta annostellaan kuiville käsille n. 4 ml ja hierotaan, kunnes aine on haihtunut ja
iho tuntuu kuivalta.

Sisältö: Etanoli 70-72%, Glyseroli, metyylietyyliketoni

Tukesin hyväksymä.

Huom. tuotteessa määräalennus.
väh. 3kpl--- -5%
väh. 5kpl--- -10%
väh. 10kpl--- -15%

Helposti syttyvä neste ja höyry.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta,
kipinöiltä, avotulelta, ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

JOS TUOTETTA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys
jatkuu: hakeudu lääkäriin.
Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä.

Hinta
11,00 €
Käsidesi 500ml (alv 0% 8,88€)

Käsidesi 500ml (alv 0% 8,88€)

  • Käsidesi 500ml (alv 0% 8,88€)
  • Käsidesi 500ml (alv 0% 8,88€)

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Får inte utsättas för varme, heta ytor,
gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
Inhallet/behållaren lämnas till avfallshantering
enligt lokala bestämmelser.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försigtigt med vatten i flera
minuter. VId bestående ögonirritation:
Sök läkarhjälp.Förpakningen ska